Slovanský národ Gána Sepata - Čahínas

Slovanský Národ byl vytvořenLidským Rodem Persuánes a Boshunites před 530 tis. lety pozemskými. Počátek jejich existence byl vykonán na jihovýchodním úpatí hory Jelmaki (dnes má již jiný název) pohoří “urala (dnes Ural). Slovanský Národ byl pojmenován po Persuánes Faho Čahinu Efeku (Čahínas – v překladu Staročeši) a první jazyk Čahínština (v překladu Staročeština). Národ byl stvořen pro ochranu této Gána Sepata (planety Země) a její Biosféry před nájezdy cizích Rodů, které drancovaly jiné Gána.

Tato Gána je velmi výjimečná. Je to velkolepá síla Života v malém obalu, což jinde v Prostoru není tak běžné. Proč se tak stalo? Protože o tuto Gána se zde válčilo mnoho milionů let. Vždy tu byly Rody, které chtěly silou využít potenciál Gána. Vítězové vždy drancovali. Poražení byli vyhlazeni (např. Atlantidas, Lemurana, Tarutima a mnoho dalších). V obdobích klidu a míru zde vyvstaly Rody Persuánes, Alterus, A-ont, Samiru, Bafinas, Nepenu, Ghosu, Plasimas a další.

Slovanský národ má v sobě určitý Gen Rodu P“urites, který se nedá zničit v DNA a byl dán do Biostrojů záměrně. Proč? Protože tuto Tranuk (hvězdnou soustavu) stvořili P“urites a tudíž jsou Slované propojeni se vším, co zde jest. Z dnešní populace je tedy Slovanský Národ tím nejstarším. Slované byli utvořeni do dalších Rodových linií.

1) Kazamin (proto se dnes tato země nazývá Kazachstán, byť si myslí, že nejsou Slované)
2) Rusanin (dnes Rusové, Bělorusové, Poláci a Kaligové – oblast Kalingradu)
3) Čávanit (dnes Ukrajinci, Chorvaté, Slovinci, Čechoslováci, Bosenci a Srbové)
4) Maribat (dnes Bulhaři, část Rumunů – okolí oblasti Constans, Černohorci, Kosovci, Hercegovci a část Albánců na severu)

I přesto, že se v průběhu věků promíchali s jinými Národy, které v pozdější době vytvořily Rody Kupus a Tefeso, Gen P“urites se uchovává jen tam, kde má. Slovanský Gen je dle plánu po celé Gána a nyní má své poslání. Osvobodit tuto Gána od všeho škodlivého, nastolit Mír, Lásku a budoucnost pro další Rodové linie, které čekají na svůj vznik. Proto se Temno snažilo vyhladit hlavně Slovanský Národ. Věděli dobře, že je hrozbou pro všechno Temné. Po dohodě Rodů Tefeso, Kupus, Afimas, Persuánes, Hesbrions a Boshunites bylo stvrzeno, že pouze Slovanský Gen může otevřit Archy a číst v nich. Ostatním bude přístup odmítnut. Slované jsou prvními skutečnými Gána Sepatas vytvořeni v Odvaze, Lásce, Srdečnosti. Na to byste neměli zapomínat.

m1
z2

Slyšte Čahínas

Z doposud zjištěných skutečností jsme sestavili Listinu, jež může sloužit k užití nebo inspiraci již probuzeným, kteří mají odeslané srozumění do Haagu a také jako předloha pro komunikaci s úřady a jinými korporátními institucemi ohledně ztráty Občanského průkazu, odchodu z korporace ČR a Sebeurčení, o zrušení datových schránek, živnostenských listů atd.

Základ této Listiny tvoří výčet zákonů a listin, jejichž obsah sdělení a uvedené skutečnosti vedly k nevratnému prozření a k rozhodnutí opustit tuto hru korporátu s námi, jako živými bytostmi, jež byly uvedeny v omyl.

Hlavička a předmět Listiny se mění v závislosti na účelu využití dané listiny a na konkrétním místě v návaznosti na příslušné místní úřady a instituce.

Společně s Aurím a nejbližšími jsme nacítili tuto cestu jako správnou. Je na tvém svobodném rozhodnutí, zda se jí vydáš také a pomůžeš urychlit rozklad již nefunkčního setrvačníku korporátního systému.

Listinu si můžeš vytisknout, dle svého uvážení upravit a doplnit své osobní údaje, případně údaje firmy / společnosti, kterou se rozhodneš zrušit a vyjmout z korporátních rejstříků.

Tvé skutečné jméno, tedy jméno Duše se vkládá ve formátu Jméno (všechny tři jména), Zrodu (Rod), linie (název linie). Vlastnoruční podpis (nekorporátní i korporátní, viz bod 3. níže) v téže formě patří až na konec každé Listiny.

Jak možno postupovat

1. Odešli Oznámení do Haagu a ulož si kopii Oznámení, Podací lístek z pošty a nejlépe také výpis ze sledování zásilky online

2. Oznam ztrátu OP na tvém úřadě prostřednictvím korporátního formulaře s korporátním podpisem v rámečku, s připsáním v.c. (vis compulsiva - z donucení) před jméno a věty "Všechna práva vyhrazena" pod jméno. Do okolnosti události připiš, že o nový OP nežádáš a můžeš zde napsat sdělení podobné tomuto:
Z důvodu stále platného Ústavního zákona č. 327/1991 Sb. o referendu, na jehož základě k rozdělení České a Slovenské Federativní republiky došlo nezákonně a protiústavně nežádám o nový OP korporace Česká republika LTD s.r.o. Dále podotýkám, že na základě platnosti výše jmenovaného a následujících zákonů č.: 424/1991 Sb. par 3 odst. (3); 424/1991 Sb. par 5 odst. (1); 424/1991 Sb. par 5 odst. (2); 424/1991 Sb. par 5 odst. (3); je zřejmé, že veškeré novely těchto zákonů a následně vydané zákony, vyhlášky, nařízení jsou po dni 1.11.1991 neplatné.
Potvrzený formulář si nech okopírovat nebo vyfot.

3. Vytiskni si, dle uvážení uprav a vyplň Listinu Oznámení o ztrátě OP, Sebeurčení a vystoupení z korporace ČR. Po zkušenostech s úředníky, jež při jednání s něčím pro ně novým a neznámým nejednají jednotně, doporučujeme pro jistotu podepsat Listiny také jménem daným pro úřední styk, a to v rámečku s připsáním písmen v.c. (vis compulsiva - z donucení) před jméno a věty "Všechna práva vyhrazena" pod jméno. Po uplynutí 21 pracovních dnů od odeslání Oznámení do Haagu ji zanes na podatelnu Ministerstva vnitra a Krajského úřadu nebo odešli doporučeně s dodejkou, opatřené poštovními známkami v nominální hodnotě zásilek.

4. Postupně odesílej všechny další Listiny dle svých potřeb, možností a uvážení.

5. Vytiskni si také Sdělení úředníkům, policistům, atd., které můžeš nosit s sebou pro případ potřeby komunikace se zaměstnanci korporace ČR/SR.


6. Jakmile jsi připraven/a používat své skutečné jméno Sebeurčení a na vlastní zodpovědnost se jím prokazovat také v praxi, můžeš požádat o Lapitaka, Plavi Tarta, Omitara Mirta (Plata), Plavi Šarita prostřednictvím emailu: cahinas11@proton.me
Do předmětu emailu napiš o jaké doklady máš zájem, své jméno pro úřední styk a hvězdné jméno. Na základě toho ti bude zaslán dotazník.

Listiny volně ke stažení

(Po otevření PDF lze upravit cestou Nástroje - Vyplnit a podepsat nebo označením a zkopírováním celého textu do Wordu)

Další užitečné

Čestné prohlášení o odpovědnosti le-kaře za očkování Siránka (dítěte) - v případě, že vás le-kař nutí k něčemu, co si nepřejete.