Projekty Djeržaví

DJERŽAVA - tvoří se vždy pro konkrétní lokaci. Základní myšlenkou je vytvoření soběstačné ucelené soustavy obydlí o různém počtu s přidruženým zázemím. Velký důraz je kladen na citlivé zasazení do okolní krajiny tak, aby Djeržava s místní krajinou splynula a stala se její přirozenou součástí. Základní prvky Djeržavy jsou jednotlivá obydlí (různé typy), zázemí pro tvorbu a výrobu, skladová část, objekt pro společné setkání. Zázemí včetně odstavného parkoviště je situováno k hlavnímu příjezdu tak, aby byly minimalizovány zpevněné plochy. Součástí každé Djeržavy jsou plochy pro pěstování ovoce, zeleniny včetně plochy pro ovocný sad. Zaměření jednotlivých Djeržav se může lišit, ty mohou následně své produkty mezi sebou směňovat, či obchodovat. Tomu pak odpovídá koncepce konkrétní Djeržavy. Jednotlivá obydlí budou navržena v několika variantách a do budoucna se bude spektrum typů rozšiřovat. Každé obydlí poskytuje potřebné základní zázemí dle počtu osob, současný typ A o průměru 9 m je ve variantách pro 2-5 osob. Technologicky budou obydlí fungovat jako ostrovní systémy. Každé obydlí má vyčleněnou část skladových prostor v objektu situovaném u příjezdu, které je možné využít. Objekt pro výrobu nabízí variabilní prostory pro tvorbu a obchod s možností expedice vyrobených / vypěstovaných produktů. Zázemí doplňuje objekt pro společné setkávání s prostory pro veganskou restauraci, případně čajovnu.

Koncept č.1 Djeržava v okolí Hradce Králové.

Lokalita se nachází v rovinaté oblasti s výbornou bonitou půdy. Pozemek je mírně svažitý s jižní orientací. Tato lokalita je vhodná pro Djeržavu se zaměřením na pěstování plodin.

obrazek 1
obrazek 2
obrazek 3
obrazek 1
obrazek 2
obrazek 3
obrazek 1
obrazek 2
obrazek 3
obrazek 1
arrow-left
arrow-right

Koncept č.2 Djeržava jihozápadně od Brna.

Lokalita se nachází v klidném místě s krásným výhledem do krajiny, terén je terasovitý, mírně svažitý se severní orientací. Tato lokalita je vhodná pro řemeslné zaměření výroby s doplňkovým pěstováním plodin.

kon1
kon2
kon3
kon4
ar1
ar2

Pokud souzníš s našimi myšlenkami a konceptem představených Djeržaví a přál/a by sis pomoci ať už finančně, formou stavebního materiálu, techniky, stavebních strojů, zahradnického materiálu, nebo formou své manuální zručnosti, kontaktuj nás prostřednictvím emailu auralavi@seznam.cz.

V případě dobrovolné manuální pomoci připiš do emailu:
  • odkud jsi
  • zda jsi na rostlinné stravě (stavby Djeržaví by měly již od prvopočátku vznikat ve vysokovibračních energiích)
  • jaká je tvá manuální zručnost a zkušenost
  • jakým konkrétním způsobem bys chtěl/a pomoci

Zájemce budeme oslovovat podle aktuální potřeby a průběhu stavby / staveb.

Jedná se o dobrovolnou a nezištnou pomoc. Pokud se rozhodneš jakýmkoliv způsobem pomoci, neznamená to přednost při výběru vhodných zájemců o obydlení jednotlivých Djeržaví či záruku výhradního dodavatelství materiálů, případně jiných komodit v dané či jakékoliv jiné Djeržavi.